It H.A.S. everything you desire.

web maker
Mobirise

Auditorské služby

Overenie správnosti výsledkov účtovnej uzávierky, odborné konzultácie, vypracovanie doporučení.

www.hajasoft.sk

Mobirise

Jazykové kurzy

Kurzy angličtiny osobne alebo online. Individuálne, skupinové kurzy. Kurzy pre firmy. Online samoštúdium. 

www.chcemsaucit.sk

Mobirise

Vedenie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva pre firmy aj podnikateľov. Zastupovanie klientov v bankách, finančnej správe. 

www.hajasoft.sk

Mobirise

E-kasa client

VRP, ORP, príslušenstvo, pokladničné tlačiarne.
Pokladničný software.
Snímače čiarového kódu. 

www.ekasa.po.sk

Mobirise

Podnikateľské poradenstvo

Praktické metódy riadenia organizácie, procesov, manažovanie zmien.
Optimalizácia firmy.

www.halaga.po.sk

Maj vlastný web a buď viditeľný!

ZÁUJEM O SUBDOMÉNU

Haja Analytics Solutions, s.r.o.

Fučíkova 4567/12                     
08001 Prešov  

IČO: 36507342
DIČ: 2022069973                 

Kontakt

Ing. Andrej Halaga
- email: andrej@halaga.sk
- tel: +421 903 903 880
- kancelária: Tkáčska 2, Prešov